Drobečková navigace

Úvodní stránka > Financování > Stavební spoření

Stavební spoření

Výhody

 1. Díky státní podpoře* až 3000Kč ročně jedno z nejvýhodnějších spořících produktů
 2. Výhodné úročení vkladu
 3. Výnosy osvobozeny od daně z příjmu
 4. Díky přísným zákonným podmínkám jedno z nejbezpečnějších spoření
 5. Zvýhodněná možnost čerpání úvěru pro financování potřeb bydlení

* Státní podpora byla u smluv uzavřených do 31.12.2003 poskytovaná jako 25% z vložené částky, maximálně však 4 500 Kč. Od 1.4.2004 je podpora ve výši 15 % z vložené částky, maximálně ale 3 000 Kč.

Smlouva

Smlouva o stavebním spoření je vždy uzavírána s klientem písemně a to na určitou zvolenou cílovou částku, za kterou klient platí poplatek ve výši 1% z dané cílové částky.

Fáze spořící

Zde klient na svůj účet u stavební spořitelny posílá pravidelně nebo nepravidelně vklady. Naspořená částka se mu úročí úrokovou sazbou z vkladů a 1x ročně je mu připsána státní podpora. Doba spoření není nijak omezena a klient po ukončení svého spoření (pokud nežádá o úvěr) může finanční prostředky použít na jakýkoliv účel.

Fáze úvěrová

Pokud se klient rozhodne pro financování bytové potřeby, může si zažádat o úvěr ze stavebního spoření. Pro řádný úvěr musí splnit 2 podmínky:

 1. minimálně 2 roky spořit
 2. mít naspořeno min. 40% z cílové částky

Pokud tyto 2 podmínky nesplní, může žádat o tzv. překlenovací úvěr.

Řádný úvěr

Hlavní podstatou stavebního spoření je levný úvěr, na který má klient ze zákona nárok při splnění následujících podmínek:

 1. Dosažením určité výše hodnotícího čísla (dle podmínek konkrétní stavební spořitelny), které se odvíjí od toho, kolik a jak často klient spoří.
 2. Splněním naspoření urč. procenta z cílové částky (kolem 40%)
 3. Spořením po urč. dobu (obyčejně minimálně kolem 2 let).
 4. Schopnost splácet úvěr, tedy tzv. bonitu a dostatečné zajištění (dle výše a typu úvěru někdy bez zajištění, zpravidla však ručiteli nebo se stavební spořitelně dává do zástavy nemovitost)

Překlenovací úvěr

Pokud však klient potřebuje prostředky na financování bydlení dříve, než splní podmínky pro řádný úvěr, může využít tzv. mezi-úvěr, nebo-li překlenovací úvěr. Na jeho přidělení ale klient nemá nárok ze zákona, vše závisí na posouzení stavební spořitelny.

Úroková sazba tohoto druhu úvěru je ale vyšší, než klasického úvěru ze stavebního spoření, klient splácí úroky z výše mezi-úvěru (ale nesplácí jistinu) a dále také spoří, aby splnil podmínku naspoření urč. procenta vlastních prostředků z cílové částky a byl mu přidělen úvěr ze stavebního spoření, čímž by začal splácet i jistinu (musí ale splnit i ostatní podmínky pro přidělení úvěru) a skladba splátky by se změnila.

Zajímá mě více informací o stavebním spoření.

MÁME VYSOUŠEČE VLHKOSTI ZDIVA A PODLAH nejvýkonnější na trhu až 90L- 24hod.

VLASTNÍME NOVÉ MOBILNÍ TRYSKÁNÍ -PÍSKOVÁNÍ

ŽULOVÉ A KAMENNÉ SOKLY

Tryskání - pískování
Tryskání (pískování) se nejčastěji využívá jako předúprava povrchu před aplikací nátěrových hmot nebo před nanášením žárového nástřiku. Tryskání je zároveň nejúčinnější metodou, jak odstranit z materiálu staré nátěry a rez. Tryskáním je také dosaženo vhodných drsností pro další povrchovou úpravu a odmaštění. Je využíváno především u kovů, výrobků z kovu, ocelových konstrukcí, ale i jiných materiálů, jako je beton, obkladové desky, fasády, kamen,žula,dřevo atd.

Tryskání provádíme přímo u zákazníka pomocí našich mobilních tryskacích jednotek.

Tryskáme ocelové mosty, ocelové konstrukce, betonové nádrže, betonové mosty, zásobníky krmných směsí, zemědělské stroje a zařízení, vleky, návěsy a součásti automobilů, potrubí, kovářské výrobky, nátěry na výrobcích, cihly, beton, kamen,žula,schody, památky, sklo atd.

NOVĚ PRÁCE S MINIBAGREM

YANMAR SV08-1
Bagrování k těžko přístupným místům a terénu při stažení pásů projede 70cm i do domu
možnost hydraulického kladiva pro demolice betonů,zdiva atd.
YANMAR SV08-1 je superkompaktní, vysoce spolehlivý a efektivní. Je to minibagr se zvýšenou ochranou obsluhy a je vhodný pro práce, kde je velmi omezený pracovní prostor.
Drenáže – okop kolem domu,přípojky,porovnání terénu svahovou lžící atd.Hydraulické kladivo pro demolice betony,zdivo a jiné pevné materiály.
Možnost dovozu i odvozu materiálu - hydraulický sklápěcí vlek 3,5t.

Hmotnost: 1065 kg
Hloubka kopání: 1400/1500 mm
Maximální dosah: 1950/2050 mm
Poloměr otáčení: 725 mm
Pracovní síla (rameno/lopata): 690 / 1100 kgf
Délka: 2600 mm
Šířka: 680/840 mm
Výška: 1550/1650 mm

KOPÁNÍ
DEMOLICE

Hydraulické kladivo pro minibagr

Vyhledat v textu

zelená úsporám

lmstav