Drobečková navigace

Úvodní stránka > Zelená úsporám

Zelená úsporám

Program Zelená úsporám je dotační program Ministerstva životního prostředí zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových nepanelových domech.

Program Zelená úsporám je programem podpory využívání energie z obnovitelných zdrojů a úspor energie v oblasti bydlení z výnosů z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, které má ČR k dispozici v režimu Kjótského programu. Prostředky mohu být čerpány do 31.12.2012 nebo do vyčerpání prostředků.

Program se vztahuje na investice dokončené nejdříve 1.4.2009.

V souvislosti s programem Zelená úsporám Vám ve spolupráci s dodavateli stavebních materiálů pomůžeme:

 • vyřešit správný postup pro získání dotace
 • s výpočtem pro správné zateplení budovy
 • zpracovat základní tepelně technické výpočty
 • se základní vizualizací fasády
 • s návrhem barevného řešení fasády
 • zajistit odborného projektanta pro zhotovení kompletní projektové dokumentace
Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám

Zelená úsporám - oblasti podpory:

Tři oblasti podpory, na které je dotace poskytována, + bonus:

 1. Úspora energie na vytápění – zateplení, výměna oken, systém nuceného větrání
 2. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu
 3. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody – náhrada zdrojů na tuhá a fosilní paliva nebo el.vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu nebo účinná tep.čerpadla, instalace těchto zdrojů a instalace solárně termických kolektorů
 4. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření

Zelená úsporám - žadatelé, seznam produktů a firem

Žádat o dotaci mohou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, které podléhají daňové povinnosti podle zákona č. 338/1992 Sb., tedy:

 • fyzické osoby (opatření je určeno pouze pro domácnosti)
 • společenství vlastníků bytových jednotek
 • bytová družstva
 • města a obce (včetně městských částí)
 • podnikatelské subjekty
 • případně další právnické osoby

Podporovány jsou výrobky a technologie z vybraného Seznamu výrobků a technologií a služby firem ze Seznamu odborných dodavatelů, kde najdete přes 1 300 schválených výrobků a 2 500 firem.

Zajímá mě více informací o programu ZELENÁ ÚSPORÁM

 

 

MÁME VYSOUŠEČE VLHKOSTI ZDIVA A PODLAH nejvýkonnější na trhu až 90L- 24hod.

VLASTNÍME NOVÉ MOBILNÍ TRYSKÁNÍ -PÍSKOVÁNÍ

ŽULOVÉ A KAMENNÉ SOKLY

Tryskání - pískování
Tryskání (pískování) se nejčastěji využívá jako předúprava povrchu před aplikací nátěrových hmot nebo před nanášením žárového nástřiku. Tryskání je zároveň nejúčinnější metodou, jak odstranit z materiálu staré nátěry a rez. Tryskáním je také dosaženo vhodných drsností pro další povrchovou úpravu a odmaštění. Je využíváno především u kovů, výrobků z kovu, ocelových konstrukcí, ale i jiných materiálů, jako je beton, obkladové desky, fasády, kamen,žula,dřevo atd.

Tryskání provádíme přímo u zákazníka pomocí našich mobilních tryskacích jednotek.

Tryskáme ocelové mosty, ocelové konstrukce, betonové nádrže, betonové mosty, zásobníky krmných směsí, zemědělské stroje a zařízení, vleky, návěsy a součásti automobilů, potrubí, kovářské výrobky, nátěry na výrobcích, cihly, beton, kamen,žula,schody, památky, sklo atd.

NOVĚ PRÁCE S MINIBAGREM

YANMAR SV08-1
Bagrování k těžko přístupným místům a terénu při stažení pásů projede 70cm i do domu
možnost hydraulického kladiva pro demolice betonů,zdiva atd.
YANMAR SV08-1 je superkompaktní, vysoce spolehlivý a efektivní. Je to minibagr se zvýšenou ochranou obsluhy a je vhodný pro práce, kde je velmi omezený pracovní prostor.
Drenáže – okop kolem domu,přípojky,porovnání terénu svahovou lžící atd.Hydraulické kladivo pro demolice betony,zdivo a jiné pevné materiály.
Možnost dovozu i odvozu materiálu - hydraulický sklápěcí vlek 3,5t.

Hmotnost: 1065 kg
Hloubka kopání: 1400/1500 mm
Maximální dosah: 1950/2050 mm
Poloměr otáčení: 725 mm
Pracovní síla (rameno/lopata): 690 / 1100 kgf
Délka: 2600 mm
Šířka: 680/840 mm
Výška: 1550/1650 mm

KOPÁNÍ
DEMOLICE

Hydraulické kladivo pro minibagr

Vyhledat v textu

zelená úsporám

lmstav